DÓSA HANGA

Pszichológus

Jelenleg kisgyermekes anyukaként egyéni folyamatokat nem vállalok, a háttérből erősítem az Aurum Életműhely csapatát.

"Inkább lecsendesítem a lelkemet" Kezdettől lenyűgöz, amikor látom, hogy két ember - két lélek - hogyan kapcsolódik egymáshoz, és ebből a kapcsolódásból hogyan fakad gyógyulás. Ez az élmény indított el a pszichológus pálya felé.

Egyetemi tanulmányaim során szakdolgozatom és műhelymunkáim fókuszában is ez az emberi kapcsolódás, a kötődés témája áll, különös tekintettel az anya-gyermek kapcsolatra és a korai traumák feldolgozásának mikéntjére.

Az egyetem mellett a Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesület képzésében veszek részt.

Hiszem, hogy teremtettségünk okán minden egyes emberben önmaga megértésének és a pozitív irányú változásnak hatalmas tartalékai rejlenek - bármilyen élethelyzet közepette. Hivatásom az, hogy a személyes kapcsolat által ezeknek a tartalékoknak a mozgósítását segítsem. A hozzám fordulókat egy olyan úton kísérem, ahol megérkezhetnek önmagukhoz, felfedezhetik a bennük rejlő kincseket és megerősödve indulhatnak tovább. Fontos számomra, hogy munkám során olyan biztonságos légkört teremthessek, amiben az empátia és a feltétel nélküli elfogadás révén minden gondolatnak, érzelemnek, fájdalomnak és örömnek helye van.


VÉGZETTSÉGEIM

Magyar Személyközpontú Pszichoterapeuta és Tanácsadó Képzés | 2018-tól folyamatban 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 2020
M.A. Pszichológus

Károli Gáspár Református Egyetem | 2018
B.A. Viselkedéselemző pszichológus

Erasmus+ program | 2016 
Kommunikációs készségfejlesztő tréning

MUNKATAPASZTALATOK

2019-től jelenleg | Baptista Menedék Szolgálat - Menedék Mamásotthon - pszichológus

2019 | Harmat Kiadó, Aurum Életműhely - Házasság START online és offline tréning

2017 | Heim Pál Gyermekkórház - Gyermekklinikai terepgyakorlat

2016-tól folyamatosan | Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet - Gyermek és ifjúsági munka

2016-2019 | Aurum Életműhely - Hospitáció és gyakornoki feladatok